MUZYKA DAWNA OTULONA SZTUKĄ

Koncert w ramach „Nocy Muzeów 2024”

Muzeum Diecezjalne w Opolu, godz. 20.00 – wstęp bezpłatny 

PROGRAM

Antonio Vivaldi – Aria Col piacer della mia fede z opery Arsilda Regina di Ponto
Antonio Vivaldi – Aria Vedro con mio diletto z opery Il Giustino
Jacopo Melani – Canzonetta Bionde chiome z opery Il Girello
Kinga Pietrucha – sopran
Joanna Owczarek-Ciszewska – klawesyn

Charles Dieupart – Sonata G-dur na flet i basso continuo (I Preludio, II Allemanda, III Sarabanda, IV Minuetto primo – Minuetto secondo, V Giga)
Monika Targowska – flet traverso 
Joanna Owczarek-Ciszewska – klawesyn

Johann Sebastian Bach – Kantata Ich habe genug  (BWV 82)
Magdalena Czekaj – sopran
Uczniowie i absolwenci II Stopnia Państwowej Szkoły Muzycznej im. F. Chopina w Opolu pod dyrekcją Huberta Prochoty.

Koncert współorganizowany jest przez Fundację Promocji Muzyki Dawnej „Passacaglia”. Fundacja „Passacaglia” powstała w 2023 roku w Opolu z inicjatywy dwóch artystek specjalizujących się w wykonawstwie muzyki dawnej: klawesynistki Joanny Owczarek-Ciszewskiej i flecistki Moniki Targowskiej.

Joanna Owczarek-Ciszewska jest absolwentką Akademii Muzycznej w Krakowie (fortepian), Hochschule für Musik und Theater w Monachium (fortepian historyczny) i Akademii Muzycznej w Katowicach (klawesyn). Dwukrotnie uhonorowana Nagrodą Prezydenta Miasta Gdańska, Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego, a w roku 2023 Stypendium twórczym Marszałka Województwa Opolskiego. Występuje jako solistka i kameralistka (m.in. z Trio ohne Worte i Duo Veloce), specjalizując się w muzyce XVIII i początku XIX wieku.

Monika Targowska ukończyła studia w zakresie gry na flecie współczesnym w Akademii Muzycznej w Łodzi, flecie traverso we Wrocławiu oraz krytykę muzyczną w Collegium Civitas w Warszawie. Od 2006 roku jest solistką Orkiestry Symfonicznej im. J. Elsnera w Opolu, a od 2015  współtworzy zespół kameralny Sanssouci, propagując wykonywanie muzyki dawnej na instrumentach historycznych. W 2021 roku otrzymała nagrodę Centrum Edukacji Artystycznej, a w roku 2023 stypendium twórcze Marszałka Województwa Opolskiego w kategorii upowszechniania kultury.

Fundacja Promocji Muzyki Dawnej „Passacaglia” nazwę zawdzięcza wywodzącej się z XVII-wiecznego tańca formie wariacji, opartych na stałym temacie (ostinato), pojawiającym się w partii basu. Podobnie stałym motywem działań Fundacji jest muzyka dawna, szczególnie okresów baroku i klasycyzmu. 

Celem Fundacji „Passacaglia” jest działalność w obszarze kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa, edukacji i wychowania poprzez propagowanie muzyki dawnej (szczególnie wykonywanej zgodnie z praktyką historyczną), promocję uzdolnionych muzyków, w tym również dzieci i młodzieży, popularyzację muzyki klasycznej w środowiskach zagrożonych wykluczeniem i inicjowanie działań syntetyzujących inne dziedziny sztuki z muzyką. Fundacja realizuje swoje cele przez organizowanie koncertów, festiwali, wykładów, spotkań, warsztatów, realizację materiałów audio i wideo, upowszechniających muzykę dawną, a także prace badawcze i edytorskie.