Sala eucharystyczna

Sala nazwana „Eucharystyczną” znajduje się na pierwszym piętrze i pełni rolę skarbca. Znajdują się w niej przede wszystkim naczynia liturgiczne, które powstały w śląskich warsztatach złotniczych, głównie w Nysie i Wrocławiu. Do najstarszych eksponowanych w skarbcu obiektów należy Pacyfikał z 1375 roku z nodusem w formie ażurowej gotyckiej kapliczki oraz kielich z 1467 roku z grawerunkami przedstawiającymi Chrystusa w studni i popiersia świętych. Szczególnie interesującym zabytkiem jest srebrny relikwiarz przedstawiający postać św. Anny Samotrzeć z Ostropy z 1511 roku wy¬konany w warsztacie wrocławskiego złotnika Heideckera. Wśród gotyckich naczyń liturgicznych na uwagę zasługuje monstrancja z 1516 roku o smukłym delikatnym kształcie z ażurowymi dekoracjami. Reprezentuje ona tzw. „wieżowy” typ monstrancji z wieloboczną oszkloną puszką. Późniejsze monstrancje mają już inne formy. Należy tu wyróżnić barokową monstrancję z Gliwic, której gloria przybrała postać Matki Boskiej z płaszczem opieki oraz inną z glorią w for¬mie winorośli z wplecionymi w nią postaciami ze Starego Testamentu.

W skarbcu eksponowane są również obrazy, spośród których do najbardziej interesujących należą: kopia obrazu Matki Boskiej Opolskiej, ongiś Piekarskiej, którą zdobi trybowana sukienka – dar króla Jana III Sobieskiego, florenckie tondo Madonna z Dzieciątkiem i św. Janem Chrzcicielem z 1510 roku oraz XV-wieczna Adoracja Dzieciątka ze szkoły Fra Angelico. W sali Eucharystycznej eksponowane są również mszały i psałterze Znajduje się tam m.in: psałterz rzymski drukowany przez H. Denena, mszał wrocławski z 1483 roku drukowany w Moguncji przez P. Sehoeffera, wenecki mszał rzymski z XV wieku z Kałkowa i inne.

Autorem wszystkich fotografii jest A. Nowak