Obraz na Wielki Post

Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników sztuki do wielkopostnej refleksji opartej na przykładach wybitnego malarstwa europejskiego. Obraz na Wielki Post, to cykl sześciu wykładów o malarstwie skupiających się na tematyce wielkopostnej i pasyjnej.

Czwartki Wielkiego Postu
Muzeum Diecezjalnego w Opolu
ul. Książąt Opolskich 44
godz. 18.30

Terminy i tematy

15 lutego – Nawrócenie
22 lutego – Judasz
29 lutego – Święte Oblicze
7 marca – Ukrzyżowanie
14 marca – Martwy Chrystus
21 marca – Opłakiwanie

Wykłady prowadzi ks. Wojciech Lippa